Sloopbedrijf Oosterhout B.V.

Welkom op de website van Sloopbedrijf Oosterhout.

Vanaf 1 januari 2016 is ons nieuwe bezoekadres: Meerberg 12 4904 SM Oosterhout.

Project Noordwaard

In het kader van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivieren is besloten tot het ontpolderen…

Project-Noordwaard

Wilt u gebeld worden?

Onze certificaten

SC-530 Asbestverwijdering

Gecertificeerd voor het deskundig en veilig verwijderen van asbest volgens de nationale beoordelingsrichtlijn SC-530.

NEN-EN-ISO 9001

De ISO 9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat.

VCA*

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare norm voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij onder andere aan de wet- en regelgeving zoals de ARBO-wet voldoen. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

BRL SVMS-007

De Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) is de certificatieregeling voor professionele sloopaannemers.